iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 01 Μαΐου 2017
Ελιά - ελαιόδεντρο - ξηρασία

Απάντηση Ε.Ε. σε Μ. Κεφαλογιάννη για σύνδρομο ξήρανσης ελιάς


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του συνδρόμου ταχείας ξήρανσης της ελιάς υπογραμμίζει ο επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Βουτένιτς Αντριουκαΐτις σε ερώτηση του επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη.

Στην ερώτησή του, ο κ. Κεφαλογιάννης επέστησε την προσοχή στην απειλή που συνιστά το σύνδρομο ταχείας ξήρανσης της ελιάς για τις ελαιοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό Νότο, το οποίο έπληξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλλιέργειες στην περιοχή Λέτσε στην Ιταλία, και το οποίο μεταδίδεται εύκολα και σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες (αμυγδαλιές, βελανιδιές) και στα ζιζάνια, και κάλεσε την Ε.Ε. να λάβει μέτρα ώστε παραγωγοί να ενημερωθούν για τη συγκεκριμένη ασθένεια και την αντιμετώπισή της.

«Η Ε.Ε. μπορεί να χορηγήσει επιδοτήσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων επιτήρησης και εκρίζωσης των δένδρων που έχει ήδη προσβάλει το σύνδρομο ταχείας ξήρανσης της ελιάς, καθώς και για την υλοποίηση εκστρατειών περιορισμού. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) υποστηρίζει τις δράσεις μεταφοράς γνώσεων και τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν τους γεωργούς στον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση των νόσων. Το ΕΓΤΑΑ στηρίζει επίσης επενδύσεις για την πρόληψη των νόσων, καθώς και για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει υποστεί ζημίες εξαιτίας των νόσων, καθώς και πιλοτικά έργα για τη δοκιμή νέων τρόπων καταπολέμησης νόσων. Το ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. "Ορίζοντας 2020" παρέχει ευκαιρίες για την υποστήριξη της έρευνας στον τομέα της υγείας των φυτών με τακτικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων», επισημαίνει ο επίτροπος Αντριουκαΐτις.

Τέλος, στην απάντησή του ο επίτροπος τονίζει ότι η Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος τα μέτρα έκτακτης ανάγκης της Ε.Ε., με στόχο να εξασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος εισαγωγής και εξάπλωσης του βακτηρίου Χ. fastidiosa που προκαλεί το σύνδρομο ταχείας ξήρανσης της ελιάς σε όλα τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζεται κατάλληλα. Παράλληλα, η Ε.Ε. εξετάζει προσεκτικά τις ισχύουσες απαιτήσεις της σχετικά με τη διακίνηση φυτών ξενιστών για φύτευση, και σχεδιάζει την υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού που πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη-μέλη.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση