iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Εξετάσεις μαθητών - Γλωσσομάθεια

Στη Β/βάθμια τα πιστοποιητικά επιτυχόντων της Γλωσσομάθειας


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Τα πιστοποιητικά τους καλούνται να παραλάβουν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έδωσαν στο Ηράκλειο και πέτυχαν στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2014.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ενημερώνει τους επιτυχόντες ότι τα πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην υπηρεσία (οδός Μονοφατσίου αριθ. 8, 4ος όροφος, Γραφείο 1), απ' όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των νομίμων κηδεμόνων τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με "το γνήσιο της υπογραφής", ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση