iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 22 Αυγούστου 2017
LondonUKfullwidth

Λονδίνο από ψηλά


Η Βρετανική Μητρόπολη αποκαλύπτει το μαγευτικό της πρόσωπο από το διάστημα. Από το δορυφόρο Sentinel-1A.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση