iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ.Γαρεφαλάκης: Ομαλά η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Συνεχίζεται στην ένωση Ηρακλείου η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου.

Κατά αλφαβητική σειρά υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιείται η διαδικασία για τη διευκόλυνση των παραγωγών.

Δικαιούχοι παραγωγοί νέων δικαιωμάτων είναι: · Όλοι  οι ενεργοί αγρότες που ελάμβαναν  ενισχύσεις τα προηγούμενα χρόνια και έχουν  υποβάλλει  Αίτηση το έτος 2013· Οι  παραγωγοί που έλαβαν ενισχύσεις από το  εθνικό απόθεμα το έτος 2014· Όλοι  οι παραγωγοί που εισέρχονται για  πρώτη φορά στην γεωργία το  έτος 2015 και είναι  κάτω των 40 ετών· Όλοι  όσοι αποδεικνύουν στα προηγούμενα χρόνια  την γεωργική τους δραστηριότητα.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση