iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 24 Απριλίου 2017
EarthShineStack

Η σελήνη στο περίγειο


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Εαρινή ισημερία και σελήνη στο πιο κοντινό σημείο της τροχιάς της με τη Γη. Καλή Άνοιξη-αν και με τέτοιο καιρό δεν το βλέπω στον ορίζοντα..!  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση