iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018
Ημερίδα Φόδελε

Οι προοπτικές απασχόλησης, θέμα ημερίδας στο Φόδελε


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Πραγματοποιήθηκε στο Φόδελε η ημερίδα, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται από τις αναπτυξιακές συμπράξεις "ΠΡΟΟΔΟΣ" (ΤΟΠΣΑ) και "Κοινωνικός Ιστός" (ΤΟΠΕΚΟ), για τις Πράξεις "Προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο" και "Τοπική συνεργασία για την κοινωνική ενσωμάτωση" αντίστοιχα.

Την ημερίδα με θέμα "Σύναψη Κοινωνικών Συμβολαίων μεταξύ φορέων του δημοσίου ΟΤΑ και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Πρωτογενής Τομέας και Επιχειρηματικότητα" παρακολούθησαν στελέχη της Τοπικής Κοινότητας και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου προγράμματος και τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίησή του.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση
 
   Photo Stories

Ημερίδα Φόδελε