iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σε ειδική συνεδρίαση καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 ο πρόεδρος του Σώματος Γ. Πιτσούλης.

Η συνεδρίαση θα γίνει στις 2 το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης "Απολογισμός πεπραγμένων του περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης»".

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση