iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
Μοιρολόι

Κάλεσμα για συμμετοχή στο συνέδριο "Τα Κρητικά Μοιρολόγια"


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και ο Δήμος Ανωγείων οργανώνουν συνέδριο στ' Ανώγεια, στις 13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2015, με θέμα "Τα Κρητικά Μοιρολόγια" και καλούν τους ερευνητές, τους καταγραφείς και τους μελετητές των κρητικών μοιρολογίων να λάβουν μέρος σ' αυτό.

Η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] .

Στη δήλωση θα υπάρχουν τα στοιχεία του δηλούντος (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) και το θέμα της ανακοίνωσης.

Η περίληψη της ανακοίνωσης (εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης περίπου σελίδας) θα σταλεί, στην ίδια διεύθυνση, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση