iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
ΔΕΗ

Αυξήσεις στους εργαζόμενους στη ΔΕΗ μέσω επιδομάτων


Αυξήσεις στους μισθούς στους, μέσω τριών νέου τύπου επιδομάτων, θα δουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ.

Πρόκειται για τα επιδόματα σίτισης, ευδόκιμης παραμονής και παραμονής, τα οποία περιλαμβάνονται στην 3ετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε η ΓΕΝΟΠ με τη ΔΕΗ.

Το επίδομα σίτισης, αναφέρουν Τα Νέα, αφορά μία παροχή σε είδος ή ένα τροφείο στο χώρο εργασίας που θα φτάνει μέχρι και 6 ευρώ την ημέρα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εφημερίδας, το κόστος φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το επίδομα ευδόκιμης παραμονής θα δοθεί σε εργαζόμενους που έχουν φτάσει στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο, αλλά δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη επειδή αυξήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης.

Τέλος, το επίδομα παραμονής αφορά εργαζόμενους που ενώ έχουν κριθεί «στάσιμοι» λόγω ανεπάρκειας εξαιτίας των προσόντων τους ή της χαμηλής τους απόδοσης για δύο συνεχόμενες χρονιές, εντούτοις περάσουν επιτυχώς την τρίτη αξιολόγηση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με Τα Νέα, μετά τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όλοι οι μισθοί αναμένεται να διευρυνθούν κατά ένα μισθολογικό κλιμάκιο.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση