iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017
Ηλικιωμένος - νοσοκομείο - γιατρός

14 επικουρικοί γιατροί στα νοσοκομεία της Κρήτης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ο πίνακας των αποτελεσμάτων για την πλήρωση θέσεων των επικουρικών ιατρών στα νοσηλευτικά ιδρύματα όλης της χώρας.

Για τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης, ακολούθως της υπ. αρ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. 100980/23.12.2014 σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 27 επικουρικούς ιατρούς, τα αποτελέσματα πλήρωσης θέσεων καθώς και των άγονων, σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων και όπως αυτά αναρτήθηκαν, ανά νοσοκομείο και ειδικότητα, έχουν ως ακολούθως:

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση