iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ΕΥΡΩ

Διαχείριση δημόσιων οικονομικών


H κυβέρνηση δεσμεύεται να καταρτίσει και να εφαρμόσει στρατηγική για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, των επιστροφών φόρων και των αιτημάτων συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, υπόσχεται περαιτέρω βήματα για τη βελτίωση της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση δεσμεύεται:

• Nα υιοθετήσει τροποποιήσεις στον Οργανικό Νόμο για τον προϋπολογισμό και να προχωρήσει σε βήματα για τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. H υλοποίηση του προϋπολογισμού θα βελτιωθεί και θα αποσαφηνιστεί, όπως και οι ευθύνες για τον έλεγχο και τη δημοσιοποίηση.

• Oι διαδικασίες πληρωμών θα εκσυγχρονιστούν και θα επιταχυνθούν, παρέχοντας ταυτόχρονα έναν μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας οικονομικής και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, καθώς και λογοδοσίας για τις ανεξάρτητες ή/και τις ρυθμιστικές αρχές.

• Nα καταρτίσει και να εφαρμόσει στρατηγική για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, των επιστροφών φόρων και των αιτημάτων συνταξιοδότησης.

• Nα μετατρέψει το ήδη θεσμοθετημένο (αν και μέχρι σήμερα αδρανές) Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε μια πλήρως λειτουργική οντότητα.

Πηγή: imerisia.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση