iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Επιδοτούμενα Προγράμματα: 720 ευρώ για 50 άτομα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναλαμβάνει με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού τη διεξαγωγή των επιδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν σε α) στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και β) υπεύθυνο Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων.

Η δράση απευθύνεται σε 50 εκπαιδευομένους (25 από το κάθε πρόγραμμα) από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης µε στόχο την κατάρτιση ή/και επανακατάρτισή τους σε αντικείμενα κατάρτισης/ειδικότητες σχετικές µε θέματα του τουρισμού. Το πρόγραμμα προσφέρει 6 ευρώ μικτά για κάθε ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο.

Κάθε πρόγραμμα διαρκεί 120 διδακτικές ώρες. Οι 96 ώρες θα υλοποιηθούν στις πιστοποιημένες δομές του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου και οι 24 ώρες θα υλοποιηθούν με τη μορφή πρακτικής άσκησης.


Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής για το πρόγραμμα "Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων" έχουν εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες, απόφοιτοι ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ και Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής για το πρόγραμμα "Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων" έχουν εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες απόφοιτοι γυμνασίου, λυκείου και ΙΕΚ.


Στόχοι

Τα προγράμματα έχουν ως στόχο:

• Επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων

• Σύνδεση-συνάφεια με τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας

• Οικοδόμηση βιωματικής γνώσης και εμπειρίας σχετικής με τα επαγγελματικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες

• Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού στη βάση της διά βίου μάθησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Επαγγελματική Εμπειρία/Προϋπηρεσία

2. Εκπαιδευτικό Επίπεδο

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4. Οικογενειακή κατάσταση

5. Πιστοποιητικό, εάν ανήκει σε ευαίσθητη κοινωνική ομάδα

6. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

7. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

Τα δύο προγράμματα κατακυρώθηκαν στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, μετά από τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, όπως αυτός προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του υπουργείου Τουρισμού. Πληροφορίες δίνονται στο Επιμελητήριο (Κορωναίου 9, Ηράκλειο), τηλ. 2810/302.731, 302.730, email: [email protected] και φαξ 2810/227.189, [email protected] από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Αιτήσεις γίνονται στην ιστοσελίδα www.katartisi.gr.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση