iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
ΕΥΡΩ - ΜΙΣΘΟΣ

Ευκαιρία να κερδίσετε 720 ευρώ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αναλαμβάνει με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, τη διεξαγωγή των επιδοτούμενων προγραμμάτων με τίτλο: α) Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και β) Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων.

Η δράση απευθύνεται σε 50 εκπαιδευομένους (25 από το κάθε πρόγραμμα) από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης µε στόχο την κατάρτιση ή/και επανακατάρτισή τους σε αντικείμενα κατάρτισης/ ειδικότητες σχετικές µε θέματα του τουρισμού. Το πρόγραμμα προσφέρει 6 ευρώ μικτά για κάθε ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο.

Κάθε πρόγραμμα διαρκεί 120 διδακτικές ώρες. Οι 96 ώρες θα υλοποιηθούν στις πιστοποιημένες δομές του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου και οι 24 ώρες θα υλοποιηθούν με τη μορφή πρακτικής άσκησης.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής για το πρόγραμμα "Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων δικαίωμα συμμετοχής" έχουν εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες, απόφοιτοι ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ και Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων

Δικαίωμα συμμετοχής για το πρόγραμμα "Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων" έχουν εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ.

Στόχος

Τα προγράμματα  έχουν ως στόχο την:

•      επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων

•      σύνδεση - συνάφεια με τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας

•      οικοδόμηση βιωματικής γνώσης και εμπειρίας σχετικής με τα επαγγελματικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες

•      αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού στη βάση της δια βίου μάθησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.      Επαγγελματική Εμπειρία/Προϋπηρεσία      

2.      Εκπαιδευτικό Επίπεδο

3.      Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

4.      Οικογενειακή Κατάσταση

5.      Πιστοποιητικό, εάν ανήκει σε Ευαίσθητη Κοινωνική Ομάδα

6.      Πιστοποιητικό γνώσης Ξένης Γλώσσας

7.      Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

Τα δύο προγράμματα κατακυρώθηκαν στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, μετά από τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, όπως αυτός προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού.

Πληροφορίες στο Επιμελητήριο (Κορωναίου 9, Ηράκλειο) τηλ: 2810-302731, 302730, email: [email protected] και φαξ 2810-227189, [email protected] από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση