iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάρια πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών κτηρίων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σεμινάρια πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών κτηρίων διοργανώνει το Πολυτεχνείο Κρήτης (13ος κύκλος). Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες απόφοιτους μηχανικούς ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ δίνεται και η δυνατότητα (υπό προϋποθέσεις) παρακολούθησης του σεμιναρίου από τελειόφοιτους φοιτητές τεχνικών σχολών μηχανικών ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Το Εργαστήριο πρόσφατα ολοκλήρωσε τον δωδέκατο κύκλο σεμιναρίων για επιθεωρητές κτηρίων και προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή του δέκατου τρίτου κύκλου που θα ξεκινήσει στις 16 Φεβρουαρίου 2015. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου στην Πολυτεχνειούπολη/Κουνουπιδιανά, 18:00-22:00 καθημερινά εκτός Τετάρτης και Σάββατο 10:00-14:00. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός συμμετοχών.

Το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης/Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, είναι πιστοποιημένο από το ΥΠΕΚΑ για τη διεξαγωγή των κύκλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, πέραν της παρακολούθησης του εν λόγω σεμιναρίου δεν απαιτείται επιπλέον προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες απόφοιτους μηχανικούς ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ δίνεται και η δυνατότητα (υπό προϋποθέσεις) παρακολούθησης του σεμιναρίου από τελειόφοιτους φοιτητές τεχνικών σχολών μηχανικών ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου που υποστηρίζει τα σεμινάρια αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου και καταξιωμένους επαγγελματίες, διαθέτει δε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό σε λογισμικό και συσκευές. Τα μαθήματα υποστηρίζονται από τη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (eclass), όπου αναρτάται όλη η απαιτούμενη πληροφορία (έντυπα, τεχνικά εγχειρίδια, νομοθεσία, υπολογιστικά εργαλεία, κλπ).

Επίσης στο σεμινάριο περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον κόστος:

α) παρουσίαση δειγμάτων δομικών υλικών (θερμομονωτικών, κουφωμάτων, κλπ.).

β) Επίδειξη χρήσης εξοπλισμού θερμογραφικής αποτύπωσης, μέτρησης συντελεστή θερμοπερατότητας (U), μέτρησης υαλοπινάκων και ενδοσκοπικής εξέτασης.

γ) Εισαγωγή στη χρήση δωρεάν λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης (3D modeler) και άλλων χρήσιμων υπολογιστικών εργαλείων.

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:

Α. Πουλιέζος, 6944460545, [email protected]  

Ι. Σκιάς, 6977226873, [email protected]  

WEB: http://pouliezos.dpem.tuc.gr/eee

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση