iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΑΣΠΑΤΗΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Τετάρτη


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Την ερχόμενη Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 17:55 θα συνεδριάσει στην αίθουσα "Ελευθέριος Βενιζέλος" του Δημαρχείου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Ικάριου Γηπέδου".

2. Τροποποίηση τίτλου και έγκριση εκτέλεσης εργασίας με τίτλο "Κλάδεμα δέντρων".

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο "Ανάδειξη οικισμού Προφήτη Ηλία - Ανακατασκευή δρόμων οικισμού περιοχής εκκλησίας Προφήτη Ηλία".

4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσιού".

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Κατασκευή Κ.Χ. 70 επί της οδού Ούλαφ Πάλμε".

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου "Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας Δασκαλογιάννη".

7. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της "Προμήθειας πλακιδίων δαπέδων διαστάσεων 40χ40 cm" στο πλαίσιο του έργου "Συντήρηση δημοτικών κτιρίων" του τμήματος "Συντήρηση δημοτικών και σχολικών κτιρίων".

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή ανοικτού θεάτρου Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών".

9. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου.

10. Παραχώρηση τμήματος δημοτικού ακινήτου για την κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου.

11. Εξέταση ένστασης κατά της 503/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης Ηρακλείου στο Ο.Τ. 31 (Γ1515) της Πολεοδομικής Μελέτης "Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα" (Σχετ. Η με αρ. 97/2013 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

12. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του υπουργείου ΠΕΚΑ και του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4315/2014, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της μελέτης "Πολεοδόμησης (Κτημ/ση-Π.Μ.-Π.Ε.) Κέντρου Πόλεως Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου (Α΄ κατοικία)", Αρ. μελέτης 54 - Π.Ε.20 Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηρακλείου.

13. Έγκριση υποβολής πρότασης στην Ανοικτή Πρόσκληση Νο GR02.03 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Πράξεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014) Πρόγραμμα GR02- Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων με Παραδοτέο: "Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιώτικη πολιτική ή την προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών".

14. Έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνων δένδρων και αντικατάσταση τους με νέες φυτεύσεις.

15. Πρόβλεψη δόσεων σε τέλη κοινοχρήστων Χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 4257/2014.

16. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δυο μοτοποδηλάτων στη Δ.Ε.Υ.Α.Η.

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για διάφορες δαπάνες παρελθούσης χρήσης του Τμήματος Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών (απόφαση 20/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για διάφορες δαπάνες παρελθούσης χρήσης του Τμήματος Προμηθειών (απόφαση 21/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για διάφορες δαπάνες παρελθούσης χρήσης του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης (απόφαση 22/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή σε υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου της γ' δόσης πρόσθετης μηνιαίας μισθολογικής παροχής (απόφαση 23/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για διάφορες δαπάνες παρελθούσης χρήσης του Τμήματος Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου. (απόφαση 24/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για διάφορες δαπάνες παρελθούσης χρήσης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (απόφαση 25/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για διάφορες δαπάνες παρελθούσης χρήσης του Τμήματος Οδοποιίας (απόφαση 26/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για διάφορες δαπάνες παρελθούσης χρήσης του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων (απόφαση 27/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενταλματοποίηση τιμολογίων παρελθούσης χρήσης του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών (απόφαση 28/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

26. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενταλματοποίηση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων παρελθούσης χρήσης του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών (απόφαση 29/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εξόφληση ανενταλματοποίητου τιμολογίου παρελθούσης χρήσης του Τμήματος 'Έργων Υπαίθριων Χώρων (απόφαση 30/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δαπάνες παρελθούσης χρήσης που αφορούν την πράξη με τίτλο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηρακλείου" (απόφαση 31/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δαπάνες παρελθούσης χρήσης του οικονομικού έτους 2015, που αφορούν την εκπόνηση μελετών στα πλαίσια του υποέργου 7 με τίτλο "Μελέτες εφαρμογής για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης", που αφορά την πράξη με τίτλο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Νέας Αλικαρνασσού (απόφαση 32/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

30. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενταλματοποίηση δαπανών παρελθούσης χρήσης του Τμήματος Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων (απόφαση 33/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

31. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ' τρίμηνο του 2014 (απόφαση 36/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

32. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου κ. Γιάννη Αναστασάκη στην Αθήνα.

33. Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης παρελθούσης χρήσης σε σχέση με τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικό Δημαρχείο Ηρακλείου την περίοδο των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

34. Έγκριση διενέργειας προμήθειες γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας εργαζομένων, τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Ηρακλείου και έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση) με Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έτος 2015.   

35. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών οικονομικού έτους 2015.

36. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό "Αναλώσιμων ειδών: Μελάνια-TONER DRUM" των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015.

37. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4-Α3) των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015.

38. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015.

39. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφής για τα αδέσποτα σκυλιά του κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου.

40. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

41. Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο και την καταγραφή των υφισταμένων προβλημάτων κυκλοφορίας.

42. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση Επιτροπής .

43. Δημιουργία επιτροπής για την προώθηση της αστικής ταυτότητας "Ηράκλειο, Έξυπνη πόλη".  

44. Έγκριση: α) του επιστημονικά υπεύθυνου β) της Ομάδας Έργου και γ) της έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, για την υλοποίηση Σχεδίου ΑΝ-ΟΙΚΩ στο πλαίσιο του Προγράμματος "Στέγαση-Επανένταξη".  

45. Ανασυγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης.  

46. Ανασυγκρότηση Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης.  

47. Δακοκτονία 2015.

48. Αιτήσεις πολιτών που αφορούν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για παράνομες σταθμεύσεις για τα έτη 2011-2012.  

49. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση