iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΒΟΑΚ εργασίες

Ξεκινούν εργασίες στην κοιλαδογέφυρα Πρ. Ηλία Ρεθύμνου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώθηκε ότι μεθαύριο Πέμπτη 15/1/2015 θα ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης της κοιλαδογέφυρας Προφήτη Ηλία Ρεθύμνου στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

«Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση όπως αυτή θα τους υποδεικνύεται επιτόπου στο έργο (κατάλληλη σήμανση - οδηγίες προσωπικού) για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση