iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, διαδικτυακά


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ., που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης της Πράξης http://diasindesi.gr/. Στην ίδια διαδικτυακή ιστοσελίδα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που η ειδικότητά κάποιου ενδιαφερόμενου δεν υπάρχει στην ηλεκτρονική αίτηση, απευθυνεται παράκληση τηλεφωνικής επικοινωνίας με το παράρτημα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ της περιφέρειας Κρήτης (2810 343616      και [email protected] ). Στα ίδιο τηλέφωνο και στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορούν να επικοινωνούν όσοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, περαιτέρω διευκρινήσεις ή βοήθεια στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Η Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση