iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017
TrapeziumClusterFrancsicsapod

Το «Τραπέζιο»


Τέσσερα τεράστια αστέρια γνωστά ως «το τραπέζιο» στην καρδιά του νεφελώματος του Ωρίωνα. Με μια μαύρη τρύπα στην «καρδιά» τους. 1500 έτη φωτός από τη Γη.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση