iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
TrapeziumClusterFrancsicsapod

Το «Τραπέζιο»


Τέσσερα τεράστια αστέρια γνωστά ως «το τραπέζιο» στην καρδιά του νεφελώματος του Ωρίωνα. Με μια μαύρη τρύπα στην «καρδιά» τους. 1500 έτη φωτός από τη Γη.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση