iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Ευρώ - ομόλογα

Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων στις 7 Ιανουαρίου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων, εξάμηνης διάρκειας, με σκοπό την άντληση από το υπουργείο Οικονομικών ποσού ύψους 1,25 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει την επόμενη Τετάρτη 7 Ιανουαρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, «την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 10 Ιουλίου 2015».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 (Τ+2). Διευκρινίζεται ότι οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12:00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση