iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
ΣΧΟΛΕΙΟ

Προσλήψεις 139 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Προσλήψεις 139 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιεί το υπουργείο Παιδείας, για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015.

Θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Λόγω της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας οι διατάξεις της παρ. 17.α του αρ. 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118Α') περί κυρώσεων στην περίπτωση μη ανάληψης/παραίτησης αναπληρωτών, ισχύουν από την επομένη.

Επίσης διατέθηκε για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας αναπληρωτής κλάδου ΠΕ17.02, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι πίνακες των ονομάτων

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση