iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΑΕΔ

Μειωμένα κατά 18% τα κονδύλια για επιδόματα ανεργίας το 2015


Πλεόνασμα 261 εκατ. ευρώ, αλλά, με λιγότερα κατά 18% κονδύλια για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας (740 εκατ. ευρώ από 902 εκατ. ευρώ φέτος) και κατά 20% για το σύνολο όλων των προνοιακών επιδομάτων (962 εκατ. ευρώ από 1,210 δισ. ευρώ) προβλέπει ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ για το 2015 μετά την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων (ΔΛΟΕΜ) και με βάση τις εκτιμήσεις για μείωση της ανεργίας.

'Όπως αναφέρει η Ημερησία Online, σύμφωνα με τον τελικό προϋπολογισμό της διοίκησης του Οργανισμού που ενέκρινε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γ. Βρούτσης, τα έσοδα του ΟΑΕΔ προβλέπεται να φτάσουν τα 2,942 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κρατικής επιχορήγησης (750 εκατ. ευρώ, έναντι 457 εκατ. ευρώ φέτος, τα οποία θα δοθούν για την «κάλυψη» μέρους των απωλειών από τις μειώσεις εισφορών, οι οποίες έγιναν για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας).

Οι εισφορές των εργαζομένων προϋπολογίζονται στα 863 εκατ. ευρώ (από 821,2 εκατ. ευρώ φέτος) με την πρόβλεψη ότι θα συνεχιστεί να αυξάνεται η απασχόληση και των εργοδοτών στα 844,9 εκατ. ευρώ (από 1,024 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του ΟΑΕΔ θα είναι 2,681 δισ. ευρώ, από τα οποία 962 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για επιδόματα (ανεργίας, μητρότητας, εορτών κ.ά.) και 1,253 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης (το αντίστοιχο ποσό, φέτος, ήταν 1,3 δισ. ευρώ).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση