iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Π.Κ.


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κέντρο Μελέτης της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος -ΚΕΜΕΙΕΔΕ) πρόκειται να υλοποιήσει για το έτος 2015 το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ τβ' αρ. φύλλου 378/18-02-2014).

Το πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες των πτυχιούχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων που επιθυμούν να εργαστούν στην Α/θμια Εκπαίδευση και Β/θμια Εκπαίδευση, των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που εργάζονται ήδη στην Α΄/θμια Εκπαίδευση θέλουν να συμμετέχουν στο προσφερόμενο πρόγραμμα, καθώς και όσων επιθυμούν να αποκτήσουν το παρόν πιστοποιητικό, ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή του τίτλου σπουδών τους.

Είναι ετήσιας διάρκειας 440 ωρών οι οποίες θα κατανέμονται σε συνολικά 2 εξάμηνα φοίτησης και θα διεξάγεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με μικτού τύπου εκπαίδευση (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Το Πρόγραμμα θα οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού με τίτλο: "Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας" σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α' του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α' του Ν. 4186/2013.

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα γίνει από 22 Δεκεμβρίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2015.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.katartisi.org

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε πληροφορία στο email: [email protected] ή στο τηλέφωνο: 28310- 77576. Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την οικονομική διαχείριση του προγράμματος έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο/-η είναι 1.660 ευρώ.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Ντίνα Πυργιωτάκη, Ράνια Αυγενάκη email: [email protected], και [email protected] τηλ: 28310- 77576, ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: 10:00-14:30.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση