iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
A messy star factory

Markarian 209


Ο γαλαξίας Markarian 209 με μια έντονη περιοχή αστρογέννησης στο κέντρο του. Ο «πληθυσμός» του είναι σχετικά νέος με όρους αστρονομικούς, με ηλικίες κάτω από 3 εκατομμύρια χρόνια, όταν συγκριτικά ο Ήλιος είναι 4.6 δισεκατομμυρίων χρόνων και μεσήλικας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση