iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Τροπολογία ΑΝ.ΕΛ. για τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, που όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους "βάλλουν ευθέως κατά των Αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος", κατέθεσαν σήμερα τροπολογία σχετικά με την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ώστε η καταγραφή συνομιλίας από έναν εκ των συνομιλούντων που γίνεται με σκοπό την απόδειξη προσβολής θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος, να μην αποτελεί αξιόποινη πράξη.

Ειδικότερα, αναφέρουν:

«Λόγω των τελευταίων συνταρακτικών γεγονότων, που βάλλουν ευθέως κατά των Αρχών του Δημοκρατικού Πολιτεύματός μας, οι "Ανεξάρτητοι Έλληνες" κατέθεσαν σήμερα τροπολογία σχετικά με την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ώστε η καταγραφή συνομιλίας από έναν εκ των συνομιλούντων που γίνεται με σκοπό την απόδειξη προσβολής θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος, να μην αποτελεί αξιόποινη πράξη.

Η πιο πάνω τροπολογία ενσωματώνει την κρίση της υπ' αρ. 653/2013 Απόφασης του Αρείου Πάγου.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καλούν το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων να προασπιστούν τη Δημοκρατία και να υπερψηφίσουν την τροπολογία.

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας

«Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

Αιτιολογική έκθεση

Εξαιτίας του γεγονότος ότι πρωταρχικός θεμέλιος λίθος του Συντάγματος και σκληρός πυρήνας αυτού είναι το άρθρο 1, κατά το οποίο η προάσπιση με κάθε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας ως βασικής συνισταμένης του πολιτεύματος και της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, αποτελεί ύψιστο πρόταγμα του Πολιτεύματός μας η προστασία των άνω Αρχών.

Για τον λόγο αυτό η ποινική τιμωρία κάθε πράξης, ή παράλειψης, που σκοπό έχει την παραβίαση των πιο πάνω Αρχών, θα πρέπει να τιμωρείται άμεσα και ούτω η ποινική δίωξη για τέτοια εγκλήματα και η απόδειξη αυτών να διευκολύνεται και στα πλαίσια αυτής της αποδεικτικής διαδικασίας ΔΕΝ είναι ανεκτό από τη συνταγματική έννομη τάξη η προβολή εμποδίων με βάση την μη παραβίαση άλλων υποδεέστερων συνταγματικών δικαιωμάτων, ως είναι αυτό του απορρήτου επιστολών και επικοινωνιών, όπως έχει σχετικώς κρίνει ο Άρειος Πάγος με την υπ' αρ. 653/2013 Απόφασή του.

Κατά συνταγματική παράδοση, σε περίπτωση σύγκρουσης δύο, ή περισσότερων συνταγματικών δικαιωμάτων, ακολουθείται ο κανόνας της μετά από σύγκριση - στάθμιση εύρεσης του συνταγματικού εκείνου δικαιώματος, που υπερέχει και είναι υπέρτερο και θελειωδέστερο.

Σε μία τέτοια περίπτωση, προς την κατεύθυνση προστασίας του υπέρτερου και θεμελιωδέστερου συνταγματικού δικαιώματος, κάμπτεται - εν μέρει, ή εν όλω - και σε κάθε περίπτωση με βάση της Αρχή της φειδούς, η προστασία του υπλοδεέστερου συνταγματικού δικαιώματος.

Εν προκειμένω είναι ανάγκη να ληφθεί άμεση νομοθετική μέριμνα προς την κατεύθυνση προστασίας από απλό νόμο της άσκησης των θεμελιωδών και κρίσιμων Συνταγματικών Διατάξεων, όπως αυτό του άρθρου 1 και του άρθρου 60, που αφορούν την ευρύτερη δυνατή προστασία του Πολιτεύματός μας και των Συνταγματικών Διατάξεων, που εξυπηρετούν και πραγματώνουν Αυτό (πολίτευμα), που αφορά στο απεριόριστο δικαίωμα γνώμης και ψήφου του Βουλευτή και το Πολίτευμά μας ως Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Για τους άνω λόγους προτείνουμε την ακόλουθη τροπολογία με την προσθήκη του κατωτέρω άρθρου:

Άρθρο: …

«Στο άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος με τον αριθμό 6 με το εξής περιεχόμενο:

Αν ο δράστης των πράξεων του εδαφίου β' της παραγράφου 2, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, προβαίνει στην τέλεσή τους, με σκοπό την απόδειξη προσβολής θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος, οι πράξεις αυτές δεν θεωρούνται αξιόποινες και παραμένουν ατιμώρητες».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση