iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Συνεχίζεται η "Βοήθεια στο Σπίτι"


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Διασφαλίζεται η συνέχιση των Προνοιακών Προγραμμάτων "Βοήθεια στο Σπίτι" Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρα Διημέρευσης Φροντίδας Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία μέχρι την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ, με τις ρυθμίσεις που προώθησε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που υπέγραψαν οι βουλευτές Μάξιμος Σενετάκης και Δημήτρης Σαλτούρος και έγινε αποδεκτή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες, για την Κοινωνική Φροντίδα ηλικιωμένων, αναπήρων, ΑμεΑ κ.λπ., προτάθηκε η απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι".

Επιπλέον, μετά τη θεσμοθέτηση υλοποίησης δύο επιμέρους προγραμμάτων: "Κατ' οίκον φροντίδα συνταξιούχων" και "Κατ' οίκον κοινωνική φροντίδα", και λόγω του γεγονότος ότι εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και φορείς, κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), ως Μονάδα Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" για τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη συνεργασία των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του Προγράμματος. Επειδή ένας αριθμός εργαζομένων έχει αποχωρήσει από το πρόγραμμα παρατηρείται ελλιπής στελέχωση και έλλειψη ορισμένων ειδικοτήτων άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του προγράμματος προτείνεται η δυνατότητα αντικατάστασης τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με τη δεύτερη παράγραφο της τροπολογίας διορθώνεται η παράλειψη της δυνατότητας ΝΠΔΔ να λειτουργούν προγράμματα "Βοήθεια στο Σπίτι".

Με την τρίτη παράγραφο αντιμετωπίζεται η καθυστέρηση έναρξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) τα οποία θα διαχειριστούν τους πόρους του ΕΚΤ (20%) που αφορούν και την λειτουργία των Κοινωνικών δομών και προκειμένου να μην στερηθούν των αντίστοιχων υπηρεσιών άτομα ηλικιωμένα και άτομα με Αναπηρία, προτείνεται η παράταση μέχρι 30-09-2015 των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα της Πράξης "Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων".

Για το ίδιο διάστημα παρατείνονται και οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/94.

Με αυτές τις ρυθμίσεις διασφαλίζεται η συνέχιση των Προνοιακών Προγραμμάτων και οι εργαζόμενοι σε αυτά, αφού καλύπτουν όλο το διάστημα μέχρι την ένταξή τους στο Νέο ΕΣΠΑ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση