iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
quantum-crystals

Κβαντινή μεταφορά


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης κατάφεραν την ταχύτερη ως τα σήμερα τηλεμεταφορά κβάντων. Σας θυμίζουν κάτι τα παράλληλα σύμπαντα;

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση