iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016
quantum-crystals

Κβαντινή μεταφορά


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης κατάφεραν την ταχύτερη ως τα σήμερα τηλεμεταφορά κβάντων. Σας θυμίζουν κάτι τα παράλληλα σύμπαντα;

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση