iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

"Η επίτροπος Thyssen καλύπτει το πάρτι των ΚΕΚ"


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

«Καλύπτει το πάρτι που παίζουν τα ΚΕΚ στις πλάτες των ανέργων η αρμόδια επίτροπος Thyssen», αναφέρει ο αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και επικεφαλής του πολιτικού κινήματος "Αντιμνημονιακοί Πολίτες", ευρωβουλευτής καθηγητής Νότης Μαριάς. Το συμπέρασμα αυτό εξήγαγε ο κ. Μαριάς λαμβάνοντας απάντηση σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο ίδιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ερώτησή του ο κ. Μαριάς είχε επισημάνει ότι οι άνεργοι του προγράμματος "Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας" λαμβάνουν μόνο το 60% των κονδυλίων που προβλέπονται από την εν λόγω δράση, καθώς το υπόλοιπο πηγαίνει στις τσέπες των διαφόρων ΚΕΚ.

Συγκεκριμένα η επίτροπος Thyssen επισήμανε ότι το επίδομα κατάρτισης του εν λόγω προγράμματος κυμαίνεται από 448 έως 482 ευρώ ανά μήνα και είναι, ως εκ τούτου, συγκρίσιμο με τον κατώτατο μισθό για νέους εργαζόμενους που σύμφωνα με το μνηνμονιακό νόμο (ν. 4046/2012) είναι 511 ευρώ ακαθάριστα, και 440 καθαρά ανά μήνα, καταβαλλόμενα 14 φορές ετησίως.

Στην πράξη λοιπόν, όπως αναφέρει ο κ. Μαριάς, η επίτροπος Thyssen όχι μόνο δέχεται τα ΚΕΚ να βγάζουν κέρδη στις πλάτες των ανέργων που δημιούργησε το μνημόνιο, αλλά ταυτόχρονα εκθειάζει και τη μνημονιακή πολιτική (ν. 4046/2012) που πετσόκοψε τους μισθούς στην πατρίδα μας και φτωχοποίησε το λαό μας.

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής στην ερώτησή του που κατέθεσε στις 30/09/2014 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ότι, σύμφωνα με πληθώρα καταγγελιών και δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, ένα πολύ μεγάλο μέρος των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καταλήγουν στους παρόχους συμβουλευτικής και κατάρτισης (ΚΕΚ), εις βάρος των πραγματικών δικαιούχων των πόρων αυτών, που είναι οι άνεργοι και για αυτό το λόγο ζητούσε από την Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να αυξηθεί το ποσό που τελικά θα λάμβαναν οι δικαιούχοι-άνεργοι.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Νότη Μαριά και η απάντηση της Επιτροπής έχουν ως εξής:

Η ερώτηση του Νότη Μαριά:

«Κατά διαστήματα βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με χρήση του συστήματος επιταγών κατάρτισης (voucher), που έχουν ως στόχο τη μείωση της ανεργίας. Πρόκειται για δράσεις θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης οι οποίες χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληθώρα καταγγελιών και δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, ένα πολύ μεγάλο μέρος των ως άνω πόρων του Ευρωπαϊκού Kοινωνικού Tαμείου καταλήγουν στους παρόχους συμβουλευτικής και κατάρτισης (ΚΕΚ), εις βάρος των πραγματικών δικαιούχων των πόρων αυτών, που είναι οι άνεργοι. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας", που προκηρύχθηκε τον Αύγουστο 2014, οι πάροχοι θα εισπράξουν για υπηρεσίες προσφερόμενες σε ανέργους από 1.080 έως 1.380 ευρώ ανά άτομο, ενώ το ποσό που θα εισπράξει ο ίδιος ο καταρτιζόμενος άνεργος θα κυμαίνεται μεταξύ 2.280 και 2.550 ευρώ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1) Είναι ενήμερη για το γεγονός ότι ένα τόσο μεγάλο μέρος των κονδυλίων του ΕΚΤ για επιταγές κατάρτισης δεν καταλήγει τελικά στα χέρια των ανέργων, αλλά το καρπώνονται οι πάροχοι συμβουλευτικής και κατάρτισης;

2) Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αυξηθούν τα ποσά των επιταγών κατάρτισης που θα εισπράττουν οι δικαιούχοι άνεργοι;».

Η απάντηση της επιτρόπου Thyssen:

«Το ελληνικό πρόγραμμα ("Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας") στo οποίo αναφέρεται ο κ. βουλευτής υλοποιείται σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα δημοσιεύθηκε από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και την ειδική υπηρεσία εφαρμογής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007-13 για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ποσό των επιδομάτων κατάρτισης που καταβάλλεται στους άνεργους συμμετέχοντες και οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες παρόχους κατάρτισης ή επιχειρήσεις εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους-μέλους και καθορίζεται από τη διαχειριστική Αρχή (1) που είναι αρμόδια για το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Ως μέρος της προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας των νέων, ο νόμος 4046/2012 εισήγαγε έναν υπο-κατώτατο μισθό (επί του παρόντος 511 ευρώ ακαθάριστα, και 440 καθαρά ανά μήνα, καταβαλλόμενα 14 φορές ετησίως) για άτομα ηλικίας μέχρι 25 ετών χωρίς εργασιακή εμπειρία, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Το επίδομα κατάρτισης για το πρόγραμμα επιταγών εισόδου κυμαίνεται από 448 έως 482 ευρώ ανά μήνα και είναι, ως εκ τούτου, συγκρίσιμο με τον κατώτατο μισθό για νέους εργαζόμενους».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση