iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
ngc7822WISEantonucci1824c

NGC 7822


Μαγευτικό τοπίο από το WISE (Wide Field Infrared Survey Explorer ) της ΝΑΣΑ, στον αστερισμό του Κηφέα, 3000 έτη φωτός από τη Γη.  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση