iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
Έγγραφο 1

Και οι βουλευτές θα χτυπούν κάρτα πλέον...


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το επίσημο έγγραφο της Βουλής που σας παραθέτω αποδεικνύει ότι τουλάχιστον με την έναρξη της νέας περιόδου Ολομέλειας του Κοινοβουλίου επιχειρείται οι εικονικές παρουσίες στη Βουλή των εθνικών μας αντιπροσώπων να περιοριστούν και, αντί της υπογραφής, υπάρχει πλέον το «χτύπημα ηλεκτρονικής κάρτας» με το μοναδικό προσωπικό κωδικό.

Όχι ότι δε θα βρεθούν πατέντες πάλι για εικονικές παρουσίες, αλλά όταν είναι μία καλή αρχή αυτό θα πρέπει να λέγεται.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση