iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανοιχτό πανεπιστήμιο: 10.000 θέσεις


Τις 10.000 θα φθάσουν φέτος οι θέσεις για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Ο αριθμός αυτός αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 και κατανέμεται ως εξής: 4.790 θέσεις προπτυχιακών και 5.210 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδών. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από τις αρχές Νοεμβρίου και για δέκα περίπου ημέρες. Η δημόσια και ανοικτή προς κοινό ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του Δεκεμβρίου στα γραφεία του ιδρύματος στην Πάτρα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση