iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
ΒΟΥΛΗ

Μειώνεται η επιχορήγηση στα κόμματα της Βουλής(;)


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το νομοσχέδιο για τον «έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» φέρεται να είναι προαπαιτούμενο, ωστόσο για να τεθεί σε συζήτηση πρέπει να ανοίξει η Ολομέλεια της Βουλής.

Ως προς την κρατική χρηματοδότηση, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η τακτική κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων μειώνεται από 1,02 τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους σε 0,5 τοις χιλίοις των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους για λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής.


Επιπλέον, το ποσοστό υπολογίζεται στο εξής επί τη βάσει υπαρκτών και όχι πιθανολογούμενων οικονομικών μεγεθών.

Η εκλογική κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών μειώνεται από ποσοστό 0,22 τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους σε ποσοστό 0,08 τοις χιλίοις των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους για λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια και η νομιμότητα των συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών και πολιτικών κομμάτων-συνασπισμών κομμάτων, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του καθενός εκ των τελευταίων διακινούνται μέσω ενός έως τριών τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται σε τρία πιστωτικά ιδρύματα της επιλογής τους.

Επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, καταργούνται πλέον όλα τα ανώνυμα κουπόνια που διατίθενται από τα κόμματα. Ακόμη, τα ποσά δωρεάς από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκπίπτουν εξολοκλήρου από τη φορολογία, ενώ απαγορεύεται η χορήγηση δανείων με υποθήκευση μελλοντική κρατική επιχορήγηση πέραν του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση