iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
Ξενοδοχεία

Ελέγχους ζητά το ΕΚΡ για την αδήλωτη εργασία


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Επιστολή του Εργατικού κέντρου Ρεθύμνου προς τους υφυπουργούς Εργασίας και την Επιθεώρηση Εργασίας, με αίτημα τη δρομολόγηση τακτικών ελέγχων απέναντι στα  φαινόμενα καταστρατήγησης τόσο της Εργατικής όσο και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.

Το εργατικό κέντρο Ρεθύμνου αναφέρει ενδεικτικά: "Να φροντίσετε να γίνονται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, σε συνεργασία με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου μας, στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα στα Ξενοδοχεία, στις επισιτιστικές και εποχιακές επιχειρήσεις, όπου παρατηρούνται και τα περισσότερα  φαινόμενα  μαύρης εργασίας και τους απλήρωτους εργαζόμενους που  εκβιάζονται να δουλεύουν σχεδόν δωρεάν λόγω της  οικονομικής κρίσης, με εργασία (τετράωρη ανασφάλιστη εργασία, ενώ στην πράξη εργάζονται πάνω από 10 ώρες) -   τους εργαζόμενους  σαν μαθητευόμενοι οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας και τη δοκιμαστική (απλήρωτη) εργασία.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση