iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
Σκούπιδια στη γέφυρα Χωστού

Εργασίες συντήρησης της γέφυρας του “Αγίου Ιωάννη Χωστού”


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Την Κυριακή 27 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην Γέφυρα του "Αγίου Ιωάννου Χωστού" και συγκεκριμένα συνεργείο της Υπηρεσίας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων θα αποξηλώσει τα παλαιά στηθαία ασφαλείας της γέφυρας και θα τοποθετήσει νέα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού αλλά και οι διερχόμενοι οδηγοί στην εθνική οδό στο τμήμα κάτω από την γέφυρα να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση