iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
Picuted here is a lighten blended version of the 304 and 171 angstrom wavelengths. Cropped Credit: NASA/GSFC/SDO NASA image use policy. NASA Goddard Space Flight Center enables NASA’s mission through four scientific endeavors: Earth Science, Heliophysics, Solar System Exploration, and Astrophysics. Goddard plays a leading role in NASA’s accomplishments by contributing compelling scientific knowledge to advance the Agency’s mission. Follow us on Twitter Like us on Facebook Find us on Instagram

Ο Ήλιος στα φόρτε του


Μια ακόμα εκπληκτική φωτογραφία της δύναμης του Ηλίου από τη ΝΑΣΑ που επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι το αστέρι μας βρίσκεται στα… φόρτε του 11ετή κύκλου του.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση