iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
Οδήγηση - Δίπλωμα οδήγησης - νέος οδηγός

Προσωρινή παύση λόγω διακοπών για τις εξετάσεις των οδηγών


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Όπως έγινε γνωστό από την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικ/νιων της Π.Ε Ηρακλείου και με την αριθμ.26391/17-7-2014 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. καθορίστηκε η περίοδος διακοπών για τις πρακτικές  εξετάσεις ικανότητας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών.

Έτσι λοιπόν εξετάσεις δεν θα δίνονται για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 4 Αυγούστου έως Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση