iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
Κουράκης Υπογραφή

Πρόγραμμα τσιμεντοστρώσεων στο δήμο Ηρακλείου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ένα ευρύ πρόγραμμα τσιμεντοστρώσεων δρόμων σε αγροτικές αστικές και ημιαστικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου (εντός και εκτός πόλεως) ξεκινά το επόμενο διάστημα.

Σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ.Γιάννης Κουράκης υπέγραψε τη σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου που προέκυψε από Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό και άμεσα ξεκινούν οι εργασίες τσιμεντόστρωσης δρόμων.

Το έργο ύψους  444.881,37 ευρώ  χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση