iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018
Δραση Πολιτών

Η Δράση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η Δράση επαναλαμβάνει ότι μόνη λύση για την πραγματική μείωση της φτώχειας είναι η άμεση δραστική μείωση των φόρων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και η ταυτόχρονη δραστική μείωση των κρατικών δαπανών. Μόνον έτσι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για επενδύσεις και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πραγματικού πλούτου. Μόνον έτσι πολλοί Έλληνες, και κυρίως αυτοί που σήμερα έχουν περιέλθει σε πραγματική ανέχεια εξαιτίας των ακολουθούμενων πολιτικών, θα μπορέσουν να έχουν πραγματική και διατηρήσιμη προοπτική ανάπτυξης.

Επομένως, η εισαγωγή ενός ακόμα επιδόματος, με τη μορφή του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), ενώ θα είναι πραγματική βοήθεια για τους δικαιούχους, δεν θα φέρει από μόνη της το επιθυμητό μακροοικονομικό αποτέλεσμα. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα, αν και σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ διαθέτει ως ποσοστό του ΑΕΠ πολύ μεγαλύτερα ποσά στο κοινωνικό κράτος (επιδόματα, συντάξεις, κλπ.) επιτυγχάνει δυστυχώς πολύ χειρότερα αποτελέσματα ως προς τη μείωση της φτώχειας. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή τα φορολογικά δεδομένα και τα δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης που διαθέτουμε δεν είναι αξιόπιστα.

Τέλος, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι για την απονομή του ΕΕΕ δεν θα συνυπολογίζονται τα τεκμαρτά εισοδήματα και ότι θα λαμβάνονται υπ'όψιν οι «νέες αντικειμενικές αξίες» ακινήτων. Η Δράση υπογραμμίζει την παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι σήμερα φορολογεί ανύπαρκτα  «τεκμαρτά εισοδήματα» και «αντικειμενικές» αξίες ακινήτων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να εφαρμόσει τη θετική αλλαγή που προανήγγειλε για όλους τους φορολογουμένους, πριν και αυτοί φτάσουν τελικά να γίνουν δικαιούχοι του ΕΕΕ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση