iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
ΧΑΝΙΑ Υποτροφίες Μιχαηλάκη

Οι πέντε υποτροφίες


Την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε απονομή υποτροφιών, από τον ιατρό Εμμανουήλ Μιχαηλάκη, σε πέντε αριστούχους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τις υποτροφίες έλαβαν οι Κουτσούρου Κωνσταντίνα, ο Φυντικάκης Ιωάννης, η Δόβρου Ελένη, η Αβραμίδου Μαρίνα-Χρυσούλα και η Καλογεράκη Γεωργία-Καλυψώ.     

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση