iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Νέα δικαίωση για δανειολήπτη στα Χανιά


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Δανειολήπτης από χωριό της περιφέρειας του δήμου Πλατανιά νομού Χανίων, οδηγός ταξί, θέλησε να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, ρυθμίζοντας τις οφειλές του όπως ο νόμος ορίζει. Στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Χανίων, με τη με ημερομηνία 12-06-2014 απόφασή του, αποφάσισε να διατάξει τη διατήρηση της περιουσιακής του κατάστασης και να του δώσει μια "ανάσα" από την υπερχρέωση.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω καταναλωτής-δανειολήπτης είναι μέλος, πρόκειται για δανειολήπτη ηλικίας 40 ετών, άγαμο, χωρίς παιδιά, που ασκεί το επάγγελμα οδηγού ταξί εποχικά (θερινούς μήνες), το υπόλοιπο χρονικό διάστημα βοηθείται οικονομικά από το επίδομα ανεργίας και φιλοξενείται από τους γονείς του.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με τη με ημερομηνία 12-06-2014 απόφασή του, στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής, χάρισε την ελπίδα και την ανάσα στο δοκιμαζόμενο από τα χρέη και την οικονομική ύφεση δανειολήπτη.

Αναλυτικά, ο εν λόγω δανειολήπτης είναι χρεωμένος σε τρεις τράπεζες συνολικού ύψους οφειλής 268.410, 00 ευρώ.

Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι το επίδομα ανεργίας 1.817,00 ευρώ/ετησίως από τον Ο.Α.Ε.Δ και από το επάγγελμα ως οδηγός ταξί 3.906,77 ευρώ ετησίως (μισθωτές υπηρεσίες).

Δε διαθέτει κατοικία, όμως διαθέτει ένα αγρόν έκτασης 8.829,40 τ.μ. που περιέχει 230 ελαιόδενδρα.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε προσωρινή διαταγή, κατ' άρθρον 5 παρ. 2 του ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε που περιέχει τα εξής:

1) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του δανειολήπτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών του στοιχείων, έως την έκδοση οριστικής απόφασης.

2) Διατάσσει την καταβολή μηνιαίας δόσης 200 ευρώ, για χρονικό διάστημα 5 ετών, προς εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων, συμμέτρως διανεμόμενο σε κάθε μια πιστώτρια τράπεζα. Δηλαδή στο τέλος της πενταετίας θα έχει συνολικά καταβάλλει 60 δόσεις x 200=1.200 ευρώ, εκ του συνολικού ύψους οφειλής 268.410,00.

Τα παραπάνω αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη τα εισοδήματα του δανειολήπτη, το σύνολο των χρεών του, της οικονομικής του δυνατότητας και των δαπανών διαβίωσής του (ο ίδιος έχει δηλώσει εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης, 500 ευρώ), καθώς το εισόδημά του ενισχύεται από την φιλοξενία που του παρέχουν οι γονείς του.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της, η απόφαση αυτή θεωρείται θετική, καθώς είναι σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου Κατσέλη αφού ρυθμίζει το χρέος για μια πενταετία εξαντλώντας ο δικαστής όλα τα περιθώρια που ο νόμος 3869/2010 του παρέχει.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση