iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
UFO 2

Το UFO της Χιλής


Μια κυβερνητική υπηρεσία της Χιλής η οποία ασχολήθηκε με την εμφάνιση ενός περίεργου αντικειμένου στον ουρανό της χώρας, δημοσίευσε μια αναφορά η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη UFO.

H Επιτροπή για τη μελέτη ανώμαλων εναέριων φαινομένων όπως ονομάζεται μελέτησε δυο φωτογραφίες τις οποίες τράβηξαν εργάτες σε ορυχείο οι οποίοι περιέγραψαν το αντικείμενο ως ένα δίσκο διαμέτρου 5-10 μέτρων ο οποίος κινούνταν οριζόντια με καθοδική πορεία και έφτασε μέχρι τα 600 μέτρα από το έδαφος! Η Επιτροπή κατέληξε στο εν λόγω συμπέρασμα αφού απέκλεισε την πιθανότητα να πρόκειται για μετεωρολογικό φαινόμενο, πειραματικό αεροσκάφος, άλλου τύπου αεροσκάφος, μη επανδρωμένο καθώς και οτιδήποτε άλλο όργανο θα μπορούσε να έχει το ρόλο μετεωρολογικών μετρήσεων!  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση