iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017
Περιφέρεια μηχανήματα

Πρόσληψη 6 συμβασιούχων στο δήμο Αγίου Νικολάου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου με ειδικότητα:  

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (προωθητήρ γαιών), ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων), ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).Έναρξη ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων Πέμπτη 30-5-2013 για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και 10-6-2013.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση