iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΖΙΟΥ

Παραλαβή πιστοποιητικών γεννήσεως για εγγραφή σε σχολεία


Το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων, ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει  τα πιστοποιητικά γεννήσεως  για τα παιδιά που είναι γεννημένα τα έτη 2008 και 2007  για την εγγραφή τους σε σχολεία Προσχολικής Αγωγής και την Α΄ Τάξη του Δημοτικού αντίστοιχα.

Τα πιστοποιητικά αφορούν 1.939 μαθητές όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων και μπορούν να τα παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία, (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης -Ισόγειο Δημαρχείου Χανίων -Κυδωνίας 29),  οι Διευθυντές ή  οι Υπεύθυνοι των Σχολείων και οι γονείς .

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση