iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
Επιμελητήριο

1722 αιτήσεις για πρόγραμμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κρήτη που υπέβαλλαν αίτηση για να ενταχθούν και να επιχορηγηθούν από το «Πρόγραμμα ΠΕΠ-Άξονας4-Ενίσχυση ΜΜΕ» με αιτούμενο προϋπολογισμό 253.605.901 ευρώ (Κρήτη). Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 1722 προτάσεις ενώ ήδη έχουν παραληφθεί 1.651 (ιδιόχειρη παράδοση), διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 24/05/2013.

Οι υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς  Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών.

Η αιτούμενη επιχορήγηση  είναι 5- 6 φορές μεγαλύτερη από τα 22,5 εκ. € που είχαν προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ η ανάλυση αιτούμενων ποσών ανά θεματική ενότητα είναι η εξής:   

Θεματική Ενότητα Προτάσεις Προϋπολογισμός Αιτούμενη Επιχορήγηση Κάλυψη
Τουρισμός 481 94.278.887,81 € 46.962.535,4 €

7,5

Μεταποίηση 203 36.420.636,48 € 18.093.360,1 €

4,0

Εμπόριο - Υπηρεσίες 473 37.980.717,38 € 18.913.725,8 €

2,6

Nέες & Υπο-σύσταση 565 84.925.660,19 € 41.925.803,0 €

9,3

 Σύνολο Κρήτης 1.722 253.605.901,86 € 125.895.424,23 € 5,6

Το 1/3 περίπου των επιχειρήσεων είναι Νέες & Υποσύσταση όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα:

Είδος Επιχείρησης Προτάσεις Προϋπολογισμός Αιτούμενη Επιχορήγηση Ποσοστό
Υφιστάμενη 1.157 168.680.241,67 € 83.969.621,3 € 66,51%
Νέα 237 27.945.505,58 € 13.712.781,4 € 11,02%
Υπό σύσταση 328 56.980.154,61 € 28.213.021,5 € 22,47%
 Σύνολο Κρήτης 1.722 253.605.901,86 € 125.895.424,23 € 100,00%

Η συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων υποβλήθηκε από πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Μέγεθος Επιχείρησης Πλήθος Προϋπολογισμός Αιτούμενη Επιχορήγηση Ποσοστό
Πολύ Μικρή 1.528 220.252.515,43 € 109.651.865,7 € 86,85%
Μικρή 172 29.449.186,30 € 14.681.879,7 € 11,61%
Μεσσαία 22 3.904.200,13 € 1.561.678,8 € 1,54%
 Σύνολο Κρήτης 1.722 253.605.901,86 € 125.895.424,23 € 100,00%

Τέλος  η κατανομή των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά περιφερειακή ενότητα είναι η ακόλουθη:

Περιφερειακή Ενότητα Προτάσεις Προϋπολογισμός Αιτούμενη Επιχορήγηση Ποσοστό
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 705 91.879.365,45 € 45.446.092,5 € 36,23%
ΧΑΝΙΩΝ 476 70.219.305,96 € 34.953.720,5 € 27,69%
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 398 68.468.900,35 € 34.102.641,3 € 27,00%
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 143 23.038.330,09 € 11.392.969,9 € 9,08%
 Σύνολο Κρήτης 1.722 253.605.901,86 € 125.895.424,23 € 100,00%

Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας & τυπικών προϋποθέσεων αναμένεται να ξεκινήσει την Δευτέρα 27/05/2013.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Αναπτυξιακή Κρήτης, και τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού, χρηματοδοτεί τους μικρομεσαίους κατά 50%.

Για το θέμα ενημέρωσαν σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη ο γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Κρήτης Αριστείδης Φραγκάκης, και ο διευθυντής αξιολόγησης-υλοποίησης του προγράμματος Γιώργος Τερζάκης.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασε την ικανοποίηση του που υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ενίσχυση μικρομεσαίων και νέων επιχειρήσεων και από τις 4 Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, τονίζοντας ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την άμεση αξιολόγηση των αιτήσεων, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από το Υπουργείο, προκειμένου οι αιτούμενοι-μικρομεσαίοι να πάρουν το γρηγορότερο την χρηματοδότηση που δικαιούνται.

Υπενθυμίζεται ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα στοχεύει στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας του νησιού, και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση