iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Διευκρινίσες για δικαιούχους και απορριπτόμενους καλλιεργητές


Η διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας της Περιφέρεαις Κρήτης  ενημερώνει για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σχετικά με τους ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΥΣ παραγωγούς της Δράσης 1.2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» του γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 214 που αφορά την πρόσκληση νέας 5ετίας (800/19605/17.02.2012 ΚΥΑ).  

Τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν αναρτηθεί στην ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου (Νικ. Πλαστήρα 100, 2ος Όροφος), ενώ έχουν αποσταλεί και στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας προς θυροκόλληση, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 079833/25-10-2011 (ΦΕΚ 2366), Άρθρο 10, παράγραφος 4, με ενιαία ημερομηνία δημοσιοποίησης την Παρασκευή, 24/5/2013.

Όσοι παραγωγοί δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην Δ.Α.Ο.Κ.Π.Ε. Ηρακλείου, έως και την Τρίτη 4/06/2013 (επτά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης), ζητώντας δευτεροβάθμιο έλεγχο των αιτήσεων τους.

Τυποποιημένο υπόδειγμα ενστάσεων διατίθεται στην υπηρεσία μας ενώ έχει σταλεί εκτός από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας  και στους ενδιαφερόμενους γεωπόνους μελετητές.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση