iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
κατασχετήριο

Κατάσχεση απο το Δημόσιο για χρέος 2790 ευρώ!


Αναρωτιέται κανείς με τέτοιες πρακτικές ποιος απειλεί περισσότερο τον έλληνα,οι τράπεζες ή το δημόσιο;

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση