iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για απολυμαντές


Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη φοίτηση στη σχολή Απολυμαντών λήγει στις 30-05-2013, ημέρα Πέμπτη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 196, Τηλ. : 210 6463924 :

1.      Αίτηση συμμετοχής, με τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, στην περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα.

2.      Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.

3.      Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την τέχνη του απολυμαντή.

4.      Αποδεικτικό ηλικίας, (δεκτοί από 18-50 ετών).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση