iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων σήμερα


Στην έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα.Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 10η Μαΐου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία. Δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση