iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018
Κίνα-Ε.Ε.

Υποτροφίες από την κυβέρνηση της Κίνας


Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση (China-EU High Level People-to-people Dialogue - HPPD), η κυβέρνηση της Κίνας χορηγεί υποτροφίες με τίτλο "European Window" για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν 200 υποτροφίες σε πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα του Κινεζικού Συμβουλίου Υποτροφιών (China Scholarship Council), το οποίο εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας της Κίνας: http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2049

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 30ή Απριλίου 2013.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση