iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
ΣΥΡΙΖΑ

Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η κατοχύρωση της προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, η αξιολόγηση του κριτηρίου της επαγγελματικής εμπειρίας και τα προβλήματα στη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Δ.Ε.Υ.Α., είναι οι ερωτήσεις που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Διακάκη και Μιχάλη Κριτσωτάκης.


Για την κατοχύρωση της προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ αναφέρουν:

"Κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 3144/2003(ΦΕΚ Α' 111/8-5-2003) κάθε χρόνο εκδιδόταν από το υπουργείο σας Απόφαση για τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του προσωπικού ορισμένου χρόνου των Σχολών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, μεταξύ των οποίων κριτήρια αποτελούσαν τόσο η διδακτική όσο και η επαγγελματική εμπειρία, με βαθμολόγηση 1 προς 1. Τα παραπάνω ίσχυαν έως το 2010, οπότε, με την υπ' αριθμ. 6622/383/2010(ΦΕΚ 707/Β'/2010) Υπουργική Απόφαση κάθε ώρα διδακτικής εμπειρίας στη Β'βάθμια εκπαίδευση βαθμολογείται με 1(ένα) μόριο και κάθε ημέρα επαγγελματικής εμπειρίας των τελευταίων 15 ετών για τους υποψήφιους όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης αξιολογείται με 2 (δύο) μόρια".


Αναφορικά με τα προβλήματα της χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα οι δύο βουλευτές επισημαίνουν:

"Η μη επιλεξιμότητα του ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών που υλοποιούν οι Δ.Ε.Υ.Α. και έχουν στόχο τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, συνιστά τεράστιο πρόβλημα για την Αυτοδιοίκηση.  

Οι Δήμοι υποχρεώνονται να καταβάλλουν ΦΠΑ 23% επί του ποσού των λογαριασμών των συμβάσεων από ίδιους πόρους σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Είναι προφανές, ότι στην μηνιαία εκκαθάριση του Φ.Π.Α. προς την οικεία Δ.Ο.Υ. ο εν λόγω φόρος θα είναι πιστωτικός. Ωστόσο οι Δ.Ο.Υ. καθυστερούν πολύ την επιστροφή το πιστωτικού ΦΠΑ καθιστώντας αδύνατες περαιτέρω πληρωμές των εργολαβιών".  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση