iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
περιφέρεια κρήτης

Ενημέρωση για το Ρυθμιστικό


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Δυο συνεχόμενες συνεδριάσεις σε Δημάρχους και Περιφερειακούς Συμβούλους για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης.

Η παρουσίαση της μελέτης, που θα ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί για τους Δημάρχους, και στις 3 μετά το μεσημέρι για τους Περιφερειακούς Συμβούλους, θα γίνει από τη μελετήτρια κα. Καραθανάση ενώ θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, να συντονίζει τη δημόσια διαβούλευση για την παραπάνω μελέτη και να οργανώσει το δημόσιο διάλογο σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους: Μελετητή, ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δήμους της περιοχής μελέτης, Επιμελητήρια, φορείς, και υπηρεσίες.  

Η Δημόσια Διαβούλευση λήγει 14 Φεβρουαρίου και το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής :

∙      Παρασκευή 1-2-2013 από 9.30 - 14.00 : Παρουσίαση Μελέτης στους Δημάρχους

∙      Παρασκευή 1-2-2013 από 15.00 - 18.00 : Παρουσίαση Μελέτης στους Περιφερειακούς     

Συμβούλους Ηρακλείου

∙      Μέχρι την επόμενη Παρασκευή 8-2-2013 αποστολή παρατηρήσεων - σχολίων - απόψεων όλων  

των φορέων (Δήμων, Επιμελητηρίων, Συλλόγων, κ.ά.) και την ίδια ημέρα στις 10 το πρωί

παρουσίαση τους από τους φορείς στην Περιφέρεια (αίθουσα Συνεδριάσεων).

∙      Μέχρι 14-2-2013 θα γίνει Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα γνωμοδότηση

για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου.

Η μελέτη βρίσκεται ήδη αναρτημένη στο site της Περιφέρειας Κρήτης : www.crete.gov.gr στην περιοχή «προγράμματα» και στο site του ΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr στην περιοχή «δημόσια διαβούλευση».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση